Lastenkirja rasismin ehkäisijänä

ICBD2018 kuva
Sanna Pelliccioni: Meidän piti lähteä (S&S, 2018)

 

Kansainvälisen lastenkirjapäivän seminaari 27.3.2018

Annantalon taidekeskuksessa, Helsingissä

Tervetuloa juhlimaan kansainvälistä lastenkirjapäivää! Oletko pohtinut sitä, millainen rooli lasten- ja nuortenkirjallisuudella voisi olla rasismin ehkäisemisessä? Tai mitä on ei-rasistinen, mitä anti-rasistinen lastenkirjallisuus? Lasten- ja nuortenkirjallisuuden asemaa edistävä IBBY Finland ry kutsuu nyt aiheesta kiinnostuneita ainutlaatuiseen ja ajankohtaiseen seminaaripäivään, jossa kuullaan alan asiantuntijoita ja lastenkirjallisuuden tekijöitä. Luennot ja puheenvuorot luovat monipuolisen katsauksen siihen, mitkä mahdollisuudet lastenkirjallisuudella on ehkäistä rasismia. Samassa tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua kansainväliseen ”Silent Books: Sanattomat kuvakirjat puhuvat maailman kieliä” -näyttelyyn, joka on seminaaripäivän ajan esillä Annantalossa. Seminaaripäivä päättyy kaikille avoimeen Aarresaari-palkinnon jakotilaisuuteen. Aarresaari palkinto jaetaan korkeatasoiselle lasten- tai nuortenkirjan käännöstyölle, ja se jaetaan nyt ensimmäistä kertaa.

Seminaari on osallistujille maksuton.

Seminaaripaikka: Annantalon taidekeskus, Annankatu 30, Helsinki

Ilmoittautuminen 22.3 mennessä sähköpostitse osoitteeseen noora.irene@gmail.com

 

OHJELMA
9.30-10.00 Ilmoittautuminen

10.00-10.15 Seminaarin avaus: Noora Miettinen

10.15-11.00 Sata sanaa, tuhat tunnetta – sanataitelua monikulttuurisessa ryhmässä: Kirjastopedagogi ja sanataideohjaaja Pirkko Ilmanen

11.00-12.15 Rasismi Suomessa ja suomalaisissa lastenkirjoissa – yksilön asia vai yhteiskunnan ongelma? : yliopistonlehtori (KT) Jaana Pesonen

12.15-13.15 Lounas (omakustanteinen)

13.15-14.30 Ei-rasistinen vs. anti-rasistinen lastenkirjallisuus: akatemiatutkija (YTT), dosentti Anna Rastas

14.30-15.30 Paneelikeskustelu: Lastenkirjallisuuden kautta kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa: valtiotieteiden tohtori Katarina Jungar, kuvittaja Sanna Pelliccioni, kirjailijat Tuula Korolainen ja Katri Tapola keskustelevat lastenkirjallisuudesta rasismin ehkäisijänä, lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkijan (FT) Myry Voipion johdolla.

15.30-16.00 Aarresaari-palkinnon jakaminen

 

Järjestäjä: IBBY Finland ry yhteistyössä Annantalon taidekeskuksen kanssa

Lisätietoja: Noora Miettinen, IBBY Finland ry; noora.irene@gmail.com; 040-7055578.

Näyttely SILENT BOOKS – Sanattomat kuvakirjat puhuvat maailman kieliä

SilentBooks-kuva

Sanattomassa kuvakirjassa ei ole tekstiä, mutta se on täynnä tarinan voimaa ja sitä voidaan lukea kaikilla kielentasoilla. Vuonna 2012 Italian IBBY:n jaosto aloitti projektin nimeltä ”Silent Books, from the World to Lampedusa and Back”, reaktiona Afrikasta ja Lähi-idästä tulevaan pakolaistulvaan. Projektin aikana IBBY:n eri maiden jaostot auttoivat keräämään sanattomia kuvakirjoja eri maista ja rakentamaan niistä näyttelyn, johon kuului yli sata kirjaa kahdestakymmenestä eri maasta. Osa kokoelmasta on Lampedusan kirjastossa, osa kuuluu eri maissa kiertävään Silent Books -näyttelyyn, joka on nyt tullut Suomeen. Näyttelyn avajaiset ovat Pasilan kirjastossa tiistaina 6. maaliskuuta. Sen jälkeen kirjat jatkavat matkaa Annantalon taidekeskukseen, Rikhardinkadun kirjastoon ja Töölön kirjastoon. Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi nauttimaan eri puolilta maailmaa tulevien sanattomien kuvakirjojen näyttelystä. Kirjojen joita voi lukea ja ymmärtää, millä vain kielellä!

Näyttelyn avajaiset

 Pasilan kirjasto 6.3 klo 17

Ilmoittautuminen noora.irene@gmail.com 4.3 mennessä

Ohjelma

Kuvittajat ry:n puheenjohtaja Sari Airola haastattelee sanattomien kuvakirjojen tekijöitä Emmi Jormalaista ja Sanna Pelliccionia.

Työpaja lapsille: Tee oma sanaton kuvakirjasi!

IBBY Finland ry järjestää avajaiset yhteistyössä Kuvittajat ry:n kanssa.

 

Näyttely esillä

5.-23.3. Pasilan kirjasto

Kellosilta 9, Helsinki

 

27.3. Annantalon taidekeskus

Annankatu 30, Helsinki

 

3.-13.4. Rikhardinkadun kirjasto

Rikhardinkatu 3, Helsinki

 

16.-27.4. Töölön kirjasto

Topeliuksenkatu 6, Helsinki

ibby_palluroita

 

SilentBooks-kuva

Utställning SILENT BOOKS – Textlösa bilderböcker talar världens språk

I en textlös bilderbok finns inga ord, men den är full av berättarkraft och kan läsas på vilket språk som helst. När flyktingströmmarna från Afrika och Mellersta östern nådde den italienska ön Lampedusa år 2012 startade Ibby Italia projektet ”Silent books: from the world to Lampedusa and back”. Inom projektet samlade man in textlösa bilderböcker med hjälp av de nationella Ibby-sektionerna och byggde upp en samling med över hundra böcker från mer än tjugo länder. En uppsättning böcker finns nu i biblioteket Lampedusa och en annan bildar den ambulerande utställningen ”Silent Books” som nu nått Finland. Utställningen har vernissage på Böle bibliotek tisdagen den 6 mars och visas sedan på Annegården, Richardsgatans bibliotek och Tölö bibliotek. Välkommen att njuta av bilderböcker från hela världen som kan läsas och förstås oberoende av språkkunskaper!

 

Vernissage

Böle bibliotek tisdagen den 6 mars kl. 17

Anmälningar till noora.irene@gmail.com förr 4.3

 

Program

Illustratörernas styrelseordförande Sari Airola intervjuar illustratörerna Emmi Jormalainen och Sanna Pelliccioni om att skapa textlösa bilderböcker (på finska)

Workshop för barn: Skapa en egen textlös bilderbok!

Ibby Finland rf arrangerar vernissagen i samarbete med Finska illustratörer rf

 

Utställning på displayen

 

5.-23.3 Böle bibliotek

Klockbron 9, Helsingfors

 

27.3 Annegården

Annegatan 30, Helsingfors

 

3.-13.4 Richardsgatans bibliotek

Richardsgatan 3, Helsingfors

 

16.-27.4 Tölöbibliotek

Topeliusgatan 6, Helsingfors

ibby_palluroita

SilentBooks-kuva

Exhibition SILENT BOOKS – Wordless Picture Books Speaking the Languages of the World

A wordless picture book does not contain any text, but it is packed with narrative power and can be read regardless of language skills. In response to the waves of refugees from Africa and the Middle East arriving in the Italian island, Lampedusa, IBBY Italia launched the project ”Silent Books, from the world to Lampedusa and back” in 2012. The project involved creating a collection of wordless picture books with the help of national IBBY selections that contains over one hundred books from more than twenty countries. The library in Lampedusa hosts one set of silent books, and another set forms a travelling exhibition, ”Silent Books”, that has now reached Finland. The opening of the exhibition will be at Pasila library on Tuesday, March 6th, and after that the books will be on show at Annantalo, Rikhardinkatu library and Töölö library. We warmly welcome you to enjoy silent books from all over the world that can be read and understood in any language!

 

Opening

Pasila Library on Tuesday, March 6th at 5pm.

Sign up for the opening of the exhibition noora.irene@gmail.com before 4th of March

 

Programme

Sari Airola, chairperson of the board of the Finnish Illustration Association, interviews Emmi Jormalainen and Sanna Pelliccioni who have created wordless picturebooks (in Finnish)

Workshop for children: Make your own silent book! 

Organizers of the opening of the exhibition: Ibby Finland together with the The Finnish Illustration Association

 

 Exhibition on Display

 

 5.-23.3 Pasila Library

Kellosilta 9, Helsinki

 

27.3 Annantalo Art Center for Children

Annankatu 30, Helsinki

 

3.-13.4 Rikhardinkatu Library

Rikhardinkatu 3, Helsinki

 

16.-27.4 Töölö kirjasto

Topeliuksenkatu 6, Helsinki

ibby_palluroita

 

 

Käännöskirjapalkinto Aarresaari – IBBY Finland lanseeraa uuden lasten- ja nuortenkirjapalkinnon

Aarresaari on joka toinen vuosi jaettava, kääntäjälle myönnettävä palkinto korkeatasoisesta lasten- tai nuortenkirjan käännöstyöstä.

Palkittava käännös voi olla lasten- tai nuortenromaani, kuva- tai satukirja, runoteos tai näitä kirjallisuudenlajeja yhdistelevä teos, joka edustaa omaa kirjallisuudenlajiaan ansiokkaasti ja laajentaa kulttuurien tuntemusta. Jos teos on kuvitettu, palkittava käännös huomioi kuvituksen ja sopii luontevasti sen rinnalle.

Ensimmäinen Aarresaari-palkinto jaetaan keväällä 2018. Ensimmäisen palkinnon ehdokkaat valitaan vuosina 2016 ja 2017 Suomessa ilmestyneiden, suomeksi tai ruotsiksi käännettyjen lasten- ja nuortenkirjojen joukosta.

Palkintosumman IBBY Finlandin jakamalle palkinnolle rahoittaa Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto Kopiostosta saaminsa tekijänoikeuskorvauksin.

Käännöskirjapalkinto Aarresaari on tärkeä lisä kotimaisten lasten- ja nuortenkirjapalkintojen joukossa. Kääntäjien arvokas työ ansaitsee oman palkinnon.
Aarresaari
Palkinnon tunnus: Jenni Erkintalo