Vi på biblioteket vill väcka läs- och leklust!

En presentation av projektet Bokbubbel 2014-2016, läs- och leklust på svenska daghem i Helsingfors

Cecilia Eriksson

Samarbete och kollegialt tänkande är viktigt för oss barnbibliotekarier som jobbar på svenska på Helsingfors stadsbibliotek. Våra samarbetspartners då det gäller dagvården i Helsingfors är Helsingfors kulturcentral och Helsingfors utbildningsverk. Tillsammans med specialplanerare Nina Gran från Kulturcentralen och barnträdgårdslärarna som språkstöd Johanna Karlsson och Pia Riihimäki har vi genomfört flera större och mindre samarbetsprojekt under årens lopp. Vårt samarbete handlar om att tvärsektoriellt kombinera småbarnspedagogik med läs-, lek- och språkstärkande verksamhet samt barnkultur. Det senaste projektet, Bokbubbel, var ett projekt under 2014-2016 vars mål var att främja läs- och leklusten i dagvården och i hemmen. År 2014 hade det redan förflutit över sex år sedan det gemensamma projektet BokbITen. Diskussionen kring barns läsning var aktuell och den fick oss inspirerade att inleda ett nytt projekt.larv2016liten2

Helsingfors stadsbibliotek består av 37 bibliotek och två bokbussar och det finns närmare 50 daghem i Helsingfors. Vi är 4-7 bibliotekarier som på våra hembibliotek jobbar med olika former av barnverksamhet bl.a. babypoesi, sagostunder, Rimjam och bokprat. Vi har inte resurser att nå ut till alla daghem i en bredare skala. Genom samarbete med Utbildningsverket och Kulturcentralen har vi likväl från bibliotekets sida haft möjlighet att vara med och planera mångsidiga helheter där vi från de tre enheterna bidragit med specialkunnande från det egna området.

Läs- och leklust

Samarbetet resulterade denna gång i Bokbubbel, ett läs- och leklustprojekt på de svenska daghemmen i Helsingfors under 2014-2016. Målet med Bokbubbel var att inspirera dagvårdspersonalen och föräldrarna att satsa på högläsning av sagor och berättelser för att stärka barnens språkutveckling, uttrycksförmåga och fantasi. Bokbubbel handlade även om följande:

  • Hur lässtunden stärker kommunikationen mellan barn och vuxna
  • Hur man skapar fina lässtunder hemma och på daghemmet
  • Bra barnböcker och om att välja varierande texter för barn
  • Aktuell forskning kring läsande, ordlek och språkinlärning
  • Biblioteket som mötesplats
  • Vikten av närvaro, kontakt och koncentration
  • Sambandet mellan saga och lek

Fortbildning tillsammans

Målgruppen för projektet var daghemspersonalen som jobbade inom treårsverksamheten, en pedagog från varje daghem deltog i Bokbubbel. Hur gick vi då tillväga med att uppnå våra mål? Vi ordnade två fortbildningsträffar per termin. Bokbubbelträffarna ordnades på bibliotek, museum och kulturcentrum i Helsingfors. Det var platser som erbjöd upplevelser och tanken var att deltagarna kunde återvända med sina barngrupper.  Under träffarna fick Bokbubbeldeltagarna bl.a. ta del av föredrag om bilderboken och om att skapa lässtunder, workshops kring lek och fantasi, bokprat och boktips. Mellan träffarna fick deltagarna olika uppgifter som vi sedan gick igenom och diskuterade på träffarna. Närmare information om dessa fortbildningstillfällen och uppgifter finns att läsa på projektets hemsida www.bokbubbel.blogspot.fi.  De som deltog i Bokbubbel skulle under projektets gång dela med sig av det de lärt sig och inspirerats av till sina kollegor på daghemmen och tillsammans utveckla lässtunderna.

Från det förra projektet BokbITen har den så kallade Bokprovningen fortsatt. Varje vår i mars inbjuds daghemmens kulturkoordinatorer till Richardsgatans bibliotek för en eftermiddag med bilderboksprat och boktips från det gångna året.  Alla deltagare har en favoritbok med sig som presenteras för de övriga deltagarna. I mars 2016 ordnade vi en Bokprovning för Bokbubbelprojektets deltagare då vi från biblioteket bokpratade, talade om trender inom barnboken och delade med oss av lästips.

Föräldrarna nådde vi genom Bokbubbeldeltagarna, Bokbubbelprojektets broschyr som delades ut på daghemmen och genom vår hemsida med bl.a. nedladdningsbara boktipslistor.  Under somrarna 2015 och 2016 kunde barnen delta i bokbingo tillsammans med sina föräldrar. Vi ordnade även en inspirationskväll för föräldrar kring barnböcker, bilder och högläsning på Annegården i januari 2016.

Fortsatt samarbete

För oss barnbibliotekarier gav Bokbubbelprojektet värdefulla kontakter till daghemmen och en grund för fortsatt samarbete.  Vi lärde oss en hel del under projektets gång och kunde också själva utveckla de lässtunder vi håller på biblioteken.  Samarbetet med Kulturcentralen och Utbildningsverket fortsätter med fokus på förskolorna och Språkskoj i norr under våren 2017 som riktar sig till daghemmen i norra Helsingfors. Mera information om Bokbubbel finns på hemsidan http://www.bokbubbel.blogspot.fi

Cecilia Eriksson är ett pedagogisk informatiker på Richardsgatans bibliotek.

Sammandrag på finska!

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.