Ajankohtainen Virikkeitä 4/2015: lapset kriisien jaloissa

Vuoden viimeinen Virikkeitä on ilmestynyt. Numero nostaa esiin tapoja, kuinka lasten- ja nuortenkirjat voivat tukea kriiseistä selviytymistä ja lisätä kulttuurien välistä vuoropuhelua ja ymmärrystä. Lue loppuun

Mainokset